��������������--������

"اختصاصی علم و فناوری"

ارسال سیگنال های مهاری خاص به مغز/ زیرمجموعه ای از نورون های شبکیه چشم با مغز ارتباط ‏برقرار می کنند

در چشم، سیگنالی بوجود می آید که بطور فعال، مانع از تنظیم مجدد ریتم شبانه روزی در هنگام ‏تغییرات نور محیط می گردد

تکامل تاریخی بشریت؛

نحوه تکامل و شناسایی متمایزترین ویژگی های بشر/ چهره انسان امروزی چگونه شکل ‏گرفت+فیلم

چهره ای که در آینه دیده می شود، نتیجه میلیون ها سال تکامل بوده و نشان دهنده متمایز ترین ‏ویژگی های می باشد ویژگی هایی که ما از آنها، برای شناسایی و تشخیص یکدیگر استفاده می نماییم، ویژگی ‏هایی که مشتمل بر نیازهایی همچون غذاخوردن، نفس کشیدن، نگاه کردن و برقراری ارتباط می ‏باشند