������������-������-��������

"اختصاصی علم و فناوری"

ارسال سیگنال های مهاری خاص به مغز/ زیرمجموعه ای از نورون های شبکیه چشم با مغز ارتباط ‏برقرار می کنند

در چشم، سیگنالی بوجود می آید که بطور فعال، مانع از تنظیم مجدد ریتم شبانه روزی در هنگام ‏تغییرات نور محیط می گردد

تقویت سیگنال های عصبی دست های مصنوعی با بافت های عضلانی

دانشمندان دانشگاه میشیگان بافت های عضلانی را ایجاد کردند که سیگنال های عصبی را برای انجام بهتر دست های مصنوعی تقویت می کنند.