����������-������������������

درخشش دختران علوم اسلامی در طرح جابر بن حیان

دختران خلاق دبستان علوم اسلامی با ابتکاری نو در طرح جابربن حیان مقام استانی را کسب کردند.