������-����������

در یک آزمایش علمی عجیب فردی کنترل بدن دوستش را در اختیار گرفت!

این آزمایش تنها چند دقیقه به‌طول انجامید. اما در همین‌چند دقیقه گروه‌های دوستی دو نفره احساس کرده‌اند که بدن دوست‌ خود را به قرض گرفته‌اند. وقتی یک از دوستان به ضرب چاقو تهدید شد، دیگری شروع به عرق ریختن کرد.

"اختصاصی علم و فناوری"

ارسال سیگنال های مهاری خاص به مغز/ زیرمجموعه ای از نورون های شبکیه چشم با مغز ارتباط ‏برقرار می کنند

در چشم، سیگنالی بوجود می آید که بطور فعال، مانع از تنظیم مجدد ریتم شبانه روزی در هنگام ‏تغییرات نور محیط می گردد

تحقیقات نشان می‌دهد؛

دست مصنوعی هوشمند برای ادغام معلولین و کنترل رباتیک

دانشمندان با موفقیت تکنولوژی نوروپروستیک جدیدی را آزمایش کردند که کنترل رباتیک را با کنترل خودمختار کاربران ترکیب نموده و دریچه‌هایی را به سوی کنترل مشترک تکنولوژی‌های نوروپروستیک باز می‌کند.