آرامش-و-سکوت-‏

مدیرکل بهزیستی مازندران:

سامانه ارمغان در بهزیستی راه اندازی می‌شود

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: سامانه ارمغان بهزیستی با هدف افزایش خدمات این سازمان به مدد جویان و افزایش نظارت‌های عمومی راه اندازی می‌شود.