آسیب-ها

در هفدهمین جلسه از سلسله نشست های «نقد و اندیشه» مطرح شد:

شاه کلید حفاظت در فضای مجازی، خودکنترلی است/ آموزش از طریق خانواده از سنین کودکی بسیار مهم و تاثیرگذار است

صاحب‌نظران در هفدهمین جلسه از سلسله جلسات «نقد و اندیشه» موضوع «صیانت از اخلاق در فضای مجازی» را مورد نقد و بررسی قراردادند و راهکارهای آن را به بحث گذاشتند. «خود کنترلی» بهترین روش برای استفاده از فضای مجازی است.

طبق تحقیقات انجام شده؛

یادگیری سواد رسانه‌ای شما را در برابر خطرات ایمن می‌سازد!

از سواد رسانه‌ای ، به عنوان سواد جدید یاد می‌شود، همچنین با افزایش دسترسی به رسانه‌های تعاملی، آسیب‌های اجتماعی جدیدی در جامعه بروزکرده است که میزان سواد رسانه‌ای کاربران، در آن نقش دارد.

طبق تحقیقات انجام شده؛

بازی‌های رایانه‌ای کودکانتان را کنترل کنید/چهره های معروف هالیوود را به صورت قهرمانهای شکست ناپذیر معرفی می‌کنند

بازی‌های رایانه‌ای پدیده جدید دانش بشری است که تقریباً درهمه شئونات زندگی انسان راه یافته ، همچون دیگر ساخته‌های دست بشر دو رو دارد که یک روی آن استفاده صحیح در کارها و کمک به رشد و سعادت بشراست و روی دیگرآن استفاده غلط است که معمولاً جز در موارد علمی وشغلی از آن استفاده می‌شود.

آسیب های صنعت و دانشگاه از نظر اساتید، متخصصان و نخبگان

در این گزارش از نظرات کارشناسانه جمعی از صاحب نظران در خصوص آسیب های صنعت و دانشگاه استفاده شده است که در ادامه عنوان می شوند.