آفات-و-بیماری-ها::خبرگزاری علم و فناوری
آفات-و-بیماری-ها

یک متخصص گیاهپزشکی مطرح کرد

گیاهان گنجینه ژنهای مقاومت به آفات

یک متخصص گیاهپزشکی با اشاره به سازگار شدن گیاهان با انواع تنش ها در طول روند تکاملی خود، بر لزوم شناسایی دقیق ژنوم آنها تاکید کرد.

یک کارشناس ارشد گیاهپزشکی عنوان کرد

مزیت چشمگیر کاربرد فرآورده های طبیعی در دفع آفات گیاهی

یک کارشناس ارشد گیاهپزشکی با اشاره به اهمیت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک و سلامتی بخش در کشور، کاربرد مواد طبیعی و غیر سنتیتیک را راهکاری موثر، پایدار و کم هزینه برای این منظور دانست.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان خبر داد:

طرح سفیران سلامت در مدارس استان اجرایی می شود

۱۵ درصد از دانش آموزان استان تحت طرحی به نام سفیران سلامت قرار می گیرند که این طرح مدارس، معلمان و محتوای کتب درسی را تحت پوشش این طرح قرار می دهد.

فرماندار آستانه اشرفیه:

جنگ آب در راه است

تأمین غذا و حفظ امنیت غذایی یکی از مهمترین عوامل تضمین کننده استقلال کشور است که در طی سال های اخیر به علت خسارات ناشی از آفات و بیماری ها به محصولات کشاورزی در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.