آلرژی

در حالی که دسترسی به داروی آلرژی محدود است؛

نیمی از افرادی که گمان می‌کنند آلرژی دارند، اشتباه می‌کنند!

تحقیقات نشان داده است که تعداد بزرگسالانی که ادعا می‌کنند به غذایی خاص آلرژی دارند، در واقع دو برابر افرادی است که واقعا به برخی غذاها آلرژی دارند. با اینکه این مطالعه در آمریکا به انجام رسیده است، اما پژوهشگران آن می‌گویند شرایط یکسانی در سایر کشورها مانند بریتانیا نیز دیده می‌شود.

آلرژی‌ چگونه بر بدن اثر می‌گذارد؟

محققان راه زیادی را برای درک واقعیت پشت پرده آلرژی پیموده‌اند. برای نخستین بار دانشمندان مکانیزمی را در موش‌ها شناسایی کرده‌اند که، حتی زمانی که در معرض مقدار اندکی از ماده آلرژن یا حساسیت‌زا قرار می‌گیریم، بدن را در یک حالت خاموشی ترسناکی فرو می‌برد.

در یک پروسه تحقیقاتی دو ساله اعلام شده است

روند رو به گسترش آسم و آلرژی در بوشهر

در یک پروسته تحقیقاتی از سال ۹۵ تا ۹۷ اعلام شده است که آسم و آلرژی در بوشهر رو به گسترش هست.