آلومینیوم

ماجرای دزدی ۷۰۰ میلیون دلاری یک شرکت آلومینیم‌سازی از ناسا

آنطور که از بیانیه‌های منتشر شده ناسا برمی‌آید، هنگام پرتاب این ماهواره‌ها، یک ساختار کشویی که مسئول انتقال آنها به خارج از اتمسفر بوده است، به طور کامل باز نمی‌شده و به همین دلیل بسیاری از ماموریت‌ها با شکست مواجه شده اند. ناسا میگوید این قطعات توسط یک شرکت ‌آلومینیم سازی تولید میشده است.

بررسی تاریخ ستارگان از روشی جدید؛

ماده اطراف ستاره جوان به منجمان کمک می‌کند تاریخچه ستارگان را بررسی کنند

منجمان مونواکسید آلومینیوم را در ابر اطراف ستاره جوان و دوردست یافتند. این یافته‌ها جزئیات مهمی را در رابطه با منظومه شمسی مشخص می‌کند.