آموزش-و-پرورش-استان-مرکزی::خبرگزاری علم و فناوری
آموزش-و-پرورش-استان-مرکزی

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش

تفاهم نامه همکاری بين پارک علم و فناوری استان مرکزی و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در راستای گسترش خلاقيت و نوآوری منعقد شد.