آموزش-و-پرورش-استان-هرمزگان::خبرگزاری علم و فناوری
آموزش-و-پرورش-استان-هرمزگان

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تاکید کرد:

رویکرد آموزش و پرورش هرمزگان بر تقویت فعالیت های علمی پژوهشی است/ پارسیان میزبان اولین دوره آموزش نجوم

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در راستای توسعه فعالیت های علمی پژوهشی مبتنی بر خلاقیت و همگامی با دانش روز، اولین دوره آموزش نجوم وِیژه رابطین و دبیران پژوهش سراهای سراسر استان، به میزبانی شهرستان پارسیان برگزارشد.