آموزش-و-پرورش-زنجان::خبرگزاری علم و فناوری
آموزش-و-پرورش-زنجان

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش زنجان خبر داد؛

هوشمند سازی ۲۵ درصد کل کلاس های مدارس استان

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش زنجان گفت: حدود ۲۵ درصد از کل کلاس های مدارس استان زنجان هوشمند سازی سازی شده است.