آموزش-و-پرورش-مازندران

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

انتصاب پرحاشیه در پرجمعیت‌ترین حوزه آموزشی مازندران

خانواده بزرگ آموزش و پرورش مازندران در انتظار معرفی مدیر جدید

در حالی که خبر تغییر و حتی زمان معارفه مدیرکل آموزش و پرورش مازندران رسانه‌ای شده بود که مسؤولان پارلمانی وزارت آموزش و پرورش جلوی برگزاری مراسم تودیع و معارفه را گرفته و حکم صادر شده در مدت کوتاهی لغو شد.