اجرای-طرح-پزشک-خانواده

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد:

عزم جدی در اجرای طرح پزشک خانواده داریم/ مجلس با افزایش اعتبار طرح پزشک خانواده در بودجه ۹۷ مخالفت کرده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت در مشهد گفت: با وجود این که مجلس با افزایش اعتبار طرح پزشک خانواده در بودجه ۹۷ مخالفت کرده است؛ اما ما عزم جدی در اجرای کردن این طرح داریم.