اجلاس-داووس

تجمع معاندین ایرانی در سازمانی برای رهبری جهانی

سازمان رهبران جوان جهانی با هدف تعیین چشم انداز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت نظر مجمع جهانی اقتصاد فعالیت می کند که با دقت در عملکرد آن می توان به نفوذ نهان در آن پی برد.

گزارش ویژه خبرگزاری علم و فناوری از غیبت ایران در اجلاس داووس؛

گردهمایی داووس از بدو شکل گیری تا کنون/ شعار ارتباط با جهان , غیبت در اجلاس داووس!

بزرگترین گردهمایی رهبران اقتصادی دنیا در داووس امسال بدون حضور نماینده ای از جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد.