ارتباط-با-صنعت::خبرگزاری علم و فناوری
ارتباط-با-صنعت

آمار ۵ هزار قرارداد دانشگاه‌ها و صنعت احصاء شد

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم گفت: سال گذشته اولین سالی بود که وضعیت قراردادهای دانشگاه‌ها و صنعت پایش و مشخص شد که حدود ۵ هزار قرارداد با درآمد حدود یک میلیارد تومان در حال اجرا است.

فعالیت های ارتباط با صنعت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزایش می یابد

طبق اعلام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز سرانجام پس از گذشت پنج سال ویرایش دوم آیین نامه ارتباط با صنعت تحت عنوان " آیین نامه ارتباط با صنایع، موسسات و نهادهای برون سازمانی " در ۲۲ ماده زیر نظر شورای ارتباط با صنعت در معاونت تحقیقات و فناوری آماده و در هیئت رئیسه این دانشگاه به تصویب رسید.