استانهای-جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

کیک‌های آلوده به قرص، نگرانی امروز خانواده‌های جنوبی/هیچ مسمومیتی در استان بوشهر گزارش نشده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۹ مورد شکایت مردمی درباره وجود قرص در کیک داشته‌ایم که بازرس بهداشت محیط همراه آنان به فروشگاه رفته و بقیه مواد را بررسی کرده اما موردی یافت نشد.