اعتیاد-اینترنتی::خبرگزاری علم و فناوری
اعتیاد-اینترنتی

فضای مجازی و بحران هویت/اعتیاد اینترنتی ؛ عوارض و پیامدها

فضای سایبری و شبکه ‌های اجتماعی بستری را فراهم کرده اند که اگر به درستی از آن استفاده نشود ، سلامت و بهداشت روان افراد به خطر می افتد و اختلالات بسیاری در کمین استفاده کنندگان از این شبکه های اجتماعی هستند .