اعصاب-و-روان

در گفت و گوی علم و فناوری با یک روانپزشک مطرح شد

انجام مشاوره پیش از ازدواج یک ضرورت اجتناب ناپذیر/ فراگیری مهارت فرزند پروری با کمک مشاوران

ضروری است که جوانان گرامی قبل از ازدواج و آغاز زندگی مشترک به سراغ مشاور ازدواج بروند تا با استفاده از علم خود آنها را برای مواجه با چالش ها و مشکلات راهنمایی کند.

گزارش علم و فناوری از جانبازان اعصاب و روان آسایشگاه فجر؛

جانبازانی که ذره ذره آب می شوند / از ۷ ماه پیش تنها ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کمک خرج داده اند

جانبازان اعصاب و روان از یاد رفته، مبتلایان عشقند و با وجود این که با مشکلات عدیده ای مواجهند، اما باز مردانه پای حرف و آرمان خود ایستاده اند و مانند پروانه ای که از عشق شمع آتش گرفته است، ذره ذره آب می شوند.