اقتصاد-دریامحور

معاونت جهاد علم و فناوری؛

مشکل عمده اقتصاد استان بوشهر/پژوهش‌های دانشگاهی به ندرت عملیاتی می‌شود

نشست نیروهای مسلح جهت بررسی مهمترین مسئله‌ی کشور و ارائه راهکارهای لازم در این راستا در دفتر معاونت جهاد علم و فناوری سپاه امام صادق(ع) برگزار شد.

مسئول معاونت جهاد علم و فناوری؛

اقتصاد اقیانوس و دریا، بر روند اقتصاد ملی تاثیر گذار است

گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر با همکاری مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی اقتصاد دریا سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، کارگاه آموزشی با این عنوان برگزار کرد.

سازمان بسیج اساتید و بسیج رسانه هرمزگان برگزار کرد

کرسی نظریه پردازی با موضوع بررسی فرصتها و چالشهای توسعه اقتصاد دریا محوردر هرمزگان

​پروفسور کامرانی رییس بسیج اساتید گفت: عدم توجه به نیروی انسانی و آموزش های تخصصی ودریا محوریکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه دراستان است.

باحضور بسیج رسانه و بسیج اساتید هرمزگان ؛

کرسی نظریه پردازی علمی با رویکرد اقتصاد دریامحور برگزار شد

کرسی نظریه پردازی علمی وبررسی فرصتها وچالشهای پیش روی توسعه اقتصادی با رویکرد دریا محور در بندرعباس برگزار شد.

یادداشت

بی ثباتی اقتصاد دریامحور

وجود پژوهشکده های اکولوژی خلیج فارس و خانه نخبگان در بندرعباس هم تاکنون موفق نشده که اقتصاد دریامحور را فعال نموده و از قبل آن به ایجاداشتغال پایدار بپردازد. پرورش آبزیان و صدفهای خوراکی ،استفاده های پزشکی و بیوشیمیایی از بقایای ابزیان خلیج فارس و تجاری سازی محصولات دریایی از جمله فرصتهایی است که به فراموشی سپرده شده و راه درازی برای شکوفایی اقتصاد دریایی دراین استان پیش رو داریم.