اقتصاد-دریامحور

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان بوشهر؛

اولویت حمایت از مخترعان و مبتکران در سال۹۸، موضوع اقتصاد دریا محور بود

شیخیانی با اشاره به حمایت‌های این سازمان به مخترعین گفت: برای اینکه بتوانیم رشد چشمگیری در زمینه اقتصاد کرانه و دریا داشته باشیم بیشتر طرح‌ و اختراعاتی که با موضوع اقتصاد دریا مرتبط بود در اولویت حمایت قرار دادیم.

معاونت جهاد علم و فناوری؛

مشکل عمده اقتصاد استان بوشهر/پژوهش‌های دانشگاهی به ندرت عملیاتی می‌شود

نشست نیروهای مسلح جهت بررسی مهمترین مسئله‌ی کشور و ارائه راهکارهای لازم در این راستا در دفتر معاونت جهاد علم و فناوری سپاه امام صادق(ع) برگزار شد.

مسئول معاونت جهاد علم و فناوری؛

اقتصاد اقیانوس و دریا، بر روند اقتصاد ملی تاثیر گذار است

گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر با همکاری مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی اقتصاد دریا سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، کارگاه آموزشی با این عنوان برگزار کرد.