انجمن-اولیا-و-مربیان::خبرگزاری علم و فناوری
انجمن-اولیا-و-مربیان

تأکید بر نقش اولیا به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تربیت دانش آموزان

مدیر آموزش‌وپرورش اقلید با اشاره به نقش اولیا در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی مدارس، تأکید کرد: منظور از مشارکت اولیا، تأمین هزینه‌های مدرسه نیست بلکه امروزه، والدین یکی از ارکان اصلی تربیت و پرورش دانش آموزان هستند.

برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان در ۷ هزار مدرسه استان فارس

به گفته عسکر نجفی، مدیر کل ادراه آموزش و پرورش فارس انتخابات انجمن اولیا و مربیان در بیش از ۷ هزار مدرسه برگزار خواهد شد و نزدیک به ۳۰ هزار نفر عضو در انتخابات انجمن اولیا و مربیان انتخاب می‌شوند و این رویداد بزرگی در زمینه نقش تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش است.