اندیشه

یادداشت/

از مرگ آگاهی تا مرگ اندیشی ​

دشوار است نوشتن برای آنکه همه درباره اش می نویسند، اما گاه گریزی از این دشواری نیست. پناه بردن به قلم نوعی تسلای دل برای رها کردن جان از آزار «بی حافظگی» است و برای دکتر قانعی راد که به گردن هر که به ایران می اندیشد حق دارد، باید نوشت.

استاد سطوح عالی حوزه :

راهبرد امام کاظم(ع) برای جلب قلب ها/ریشه بسیاری از بداخلاقی های اجتماعی!

امام کاظم(ع) برابر توهین ها و تحقیرهای واضح دشمنان، واکنش تند نشان ندادند و مانند امام سجاد(ع) که به دلیل عبادت و سجده های طولانی به سجاد معروف شدند ایشان نیز به دلیل این صبوری و آستانه تحمل بالا و فرو بردن خشم به «کاظم» شهرت یافت.