اولین-دوره-مسابقات-رباتیک-مهندسان-کارآفرینان-فردا::خبرگزاری علم و فناوری
اولین-دوره-مسابقات-رباتیک-مهندسان-کارآفرینان-فردا

دبیر اولین دوره مسابقات رباتیک مهندسان کارآفرینان فردا در گفتگو با علم و فناوری:

نفرات برتر اولین دوره مسابقات رباتیک مهندسان کارآفرینان فردا مشخص شدند

اولین دوره مسابقات رباتیک مهندسان کارآفرینان فردا با حضور ۷۰ تیم دانش آموزی در شیراز به یاد شهید طهرانی مقدم برگزار شد.