اکسید-فلزی

برای فضانوردان و نظامیان؛

شیوه جدید بسته بندی عمر غذا را ۳ برابر می کند

محققان دانشگاه واشنگتن شیوه جدیدی برای بسته بندی مواد غذایی ابداع کرده اند که عمر غذا را ۳ برابر می کند. این شیوه برای بسته بندی غذای فضانوردان و نیروهای نظامی کارآمد است.