ایمونولوژی-و-آلرژی

هشتم بهمن برگزار می شود

پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

هشتم تا دهم بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود.

پایانی برای مشکل آلرژی:

واکسنی برای درمان آلرژی به گربه ها

یک شرکت سوئدی از واکسن جدید خود رونمایی کرد که به گربه ها تزریق می شود و نه انسان‌ ها.

در یک پروسه تحقیقاتی دو ساله اعلام شده است

روند رو به گسترش آسم و آلرژی در بوشهر

در یک پروسته تحقیقاتی از سال ۹۵ تا ۹۷ اعلام شده است که آسم و آلرژی در بوشهر رو به گسترش هست.