بازآفرینی-بازار-وکیل-شیراز-با-بهره-برداران

یک طرح انقلابی در راه صحن علنی مجلس

یک طرح انقلابی در راه صحن علنی مجلس

بازآفرینی بازار وکیل شیراز با بهره برداران

در بین بازارهای مختلف سراسر ایران، بازار وکیل شیراز با پیشینه تاریخی خود که یادگار و میراثی ارزشمند از دوران زند محسوب می‌شود در قلب شهر تاریخی فرهنگی شیراز واقع شده است و با معماری منحصر به فرد خود جایگاه ویژه در بین بناهای تاریخی ایران، دارا می باشد.