بازار-کارعلوم-رایانه

کلاکت۶۹-همه چیز درباره بازی های رایانه ای

در این کلاکت به بررسی بازی های رایانه ای و تاثیر آن بر کودکان می پردازیم.

گزارش اختصاصی از افزایش بیکاری متخصصان حوزه ارتباطات

رابطه معکوس رشد الکترونیکی کشور با فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر

مطابق آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۹۶ فارغ التحصیلان علوم کامپیوتر ۴۰ در صد از آمار بیکای را به خود اختصاص داده اند.این تناقض عجیب در حالی خود را در سال های اخیر نشان داده است که روند روبه رشد الکترونیکی شدن امور، روز به روز پیوند عمیق تری میان سایر شغل و تخصص ها با کامپیوتر برقرار می کند و کمتر ارگان و یا نهاد دولتی و خصوصی دیده می شود که در میان کارکنان خود از متخصصین علوم کامپیوتر استخدام ننموده باشد.