بازار-کار

بازار کار، اشتغال و استخدام دغدغه جوانان امروز

بازار کار، اشتغال، استخدام دغدغه جوانان امروز چندی است که در گروه‌های مختلف تلگرامی و ایمیلی پیام‌هایی ناشی از شکایت دانش آموختگان از نبود کار و محدودیت‌های شغلی می‌بینم و البته پیام‌هایی هم به صورت شخصی دریافت می‌کنم.

نبود تناسب رشته های دانشگاهی با مشاغل موجود و بی کاری فراوان برای فارغ التحصیلان

عدم تناسب بین رشته های دانشگاهی و مشاغل موجود و البته هدایت نادرست فارق التحصیلان و نداشتن برنامه ریزی برای آنان، می تواند علاوه بر متخصص نبودن افراد در زمینه کاری خود، دلیلی هم بر رونق بی کاری در جامعه بشود.

گزارش اختصاصی از افزایش بیکاری متخصصان حوزه ارتباطات

رابطه معکوس رشد الکترونیکی کشور با فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر

مطابق آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۹۶ فارغ التحصیلان علوم کامپیوتر ۴۰ در صد از آمار بیکای را به خود اختصاص داده اند.این تناقض عجیب در حالی خود را در سال های اخیر نشان داده است که روند روبه رشد الکترونیکی شدن امور، روز به روز پیوند عمیق تری میان سایر شغل و تخصص ها با کامپیوتر برقرار می کند و کمتر ارگان و یا نهاد دولتی و خصوصی دیده می شود که در میان کارکنان خود از متخصصین علوم کامپیوتر استخدام ننموده باشد.