بازگشایی-مدارس-در-کرونا

بازگشایی مدارس

نبرد عکس‌ها در مراسم بازگشایی مدارس

علم و فناوری گزارش می دهد؛

آیا حضور دانش آموزان در مدارس روند همه گیری موج سوم کرونا را تسریع می بخشد ؟

روز گذشته در حالی مدارس کار خود را با حضور دانش آموزان آغاز کردند که بسیاری از کارشناسان، بازگشایی مدارس در شرایط کنونی را تصمیمی اشتباه می دانند و معتقدند شروع کلاس ها ممکن است شیوه موج سوم کرونا را در کشور تسریع ببخشد.

استراتژی های مختلف مدارس دنیا:

کشور های دنیا مدارس خود را چگونه بازگشایی کرده اند؟

در اکثر کشور هایی دنیا بازگشایی مدارس اتفاق افتاده است اما این بازگشایی با استراتژی هایی همراه بوده است به عنوان مثال در فرانسه والدین تصمیم به رفتن یا نرفتن به مدرسه می گیرند، در آلمان دانش آموزان در گروه های کوچک تقسیم شده و به مدرسه می روند، در ژاپن نصف کلاس با رعایت پروتکل ها به حضوری درس می خواند و ...