بخش-دهدز

توسط اورژانس هوایی خوزستان انجام شد

انتقال بیمار بدحال از روستای لنده به بیمارستان شهدای ایذه+تصاویر

رئیس اورژانس پیش ‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم‌ پزشکی جندی شاپور از انتقال بیمار بدحال از روستای لنده به بیمارستان شهدای ایذه به وسیله اورژانس هوایی خبر داد.