برنامه::خبرگزاری علم و فناوری
برنامه

به تازگی مشخص شد؛

هزاران برنامه اندروید توانایی ردیابی تلفن کاربران را حتی در صورت رد دستیابی به مجوزها توسط کاربر دارند

اندروید Q دارای به روزرسانی‌هایی است، اما زمان ارائه آن مشخص نیست.