بسیج-علمی-منطقه-۱۵

کارگاه آموزشی تجربه نگاری در منطقه ۱۵ برگزار شد

کارگاه آموزشی تجربه نگاری و مسابقه دانشی از توصیه های رهبر معظم انقلاب پیرامون اهمیت علم آموزی و نیاز کشور در پیشرفت علم و دانش در منطقه ۱۵ برگزار شد.

مسئول علمی و پژوهشی منطقه ۱۵ تهران خبر داد؛

آغاز شناسایی و استعداد یابی نخبگان درمنطقه ۱۵ تهران

با راه اندازی مرکز رشد و خلاقیت در ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ، بستر مناسب در جهت در جذب افراد مستعدو توانمند علمی مهیا شد.