بسیج-علمی-پژوهشی-قرچک

گفتگو با بانوی پژوهشگر کارآفرین؛

علم و پژوهش برای خدمت رسانی و آفرینی

خانم رستمی رهنما کارشناس حوزوی، پژوهشگر و نویسنده حوزه زنان، بسیجی، فعال اجتماعی و کارآفرین نمونه شهرستان قرچک از دغدغه مندان امور بانوان است و همین دغدغه او باعث شده عضو شورای معتمدین محله شده و در یکی از محله های شهرستان قرچک مرکز خیریه و کارآفرینی با عنوان" یاس کبود" را برای بانوان بویژه بانوان سرپرست خانوار راه اندازی کند.