بند-ناف

مدیر توسعه محصولات شرکت بین‌یاخته‌های رویان کشور:

بانک خون بند ناف رویان برای متقاضیان نگهداری خون تسهیلات سه میلیون تومانی پرداخت می‌کند

مدیر توسعه محصولات شرکت بین یاخته‌های رویان کشور گفت: بانک خون بند ناف رویان کشور کشور برای متقاضیان نگهداری خون بند ناف تسهیلات سه میلیون تومانی پرداخت می‌کند.

محققان انجام دادند؛

تولید سلول‌های ریشه رویان از سلول‌های پوستی

محققان روشی را برای تبدیل سلول‌های پوستی به سه نوع سلول ریشه‌ای اصلی یافتند که رویان را تشکیل می‌دهند. این تحقیق کاربردهای قابل توجهی در مدل‌سازی بیماری رویان‌ها و اختلالات جفت داشته و مسیر تولید رویان کامل از سلول‌های پوست را هموار می‌کند.