بیت-نگاری

دبیر ادبیات پژوهش سرای شهید شهریاری اصفهان تشریح کرد؛

۸ راه برای زنده نگه داشتن ادبیات فارسی

کارشناسان معتقدند ادبیات فارسی بسیار غنی و بی نظیری داریم، و بواسطه راهکارهایی می توان آن را در جامعه و زندگی مردم جاری کرد، با این حال آنچه انجام گرفته بسیار مختصر بوده و می توان گفت این حوزه مورد بی مهری قرار گرفته است.

در بین پژوهش سرا ها قطبی قدرتمند است؛

پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری جایگاه بی نظیری دارد/ مسیری برای پیگیری فعالیت ها مشخص شود

پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری اصفهان سه سال است که راه اندازی شده و توانسته جایگاه بی نظیری در سطح استان و هم در سطح کشور کسب کند، از بحث علوم انسانی غافل نمانده و بواسطه روشهایی سعی درسوق دادن دانش آموزان به وادی علوم انسانی دارد.