تاثیر-فضای-مجازی-بر-نوجوانان

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح کرد

راهکارهایی برای وابسته نشدن نوجوانان به اینترنت/ استفاده از فضای مجازی محدودیت زمانی داشته باشد

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران گفت: خوب است استفاده از اینترنت و حتی پلی ‌استیشن برای فرزندان در خانه «محدودیت زمانی» داشته باشد.

دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرد:

تکنولوژی عامل‌ مشکلات روانی نوجوانان نیست

در تحقیقی بر روی ۴۰۰ نفر اطلاعات کمی راجع به ارتباط مشکلات روانی و زمان استفاده از نکنولوژی پیدا شد.