تامین-غذا::خبرگزاری علم و فناوری
تامین-غذا

علم و فناوری گزارش می‌دهد:

امنیت غذایی زیر چتر مهندسی ژنتیک/ زمین‌های قابل کشت با مهندسی ژنتیک گسترش می‌یابند

باتوجه به روند رشد جمعیت در دنیا و درنتیجه کمبود مواد غذایی، امروزه محققان توانسته‌اند با مهندسی ژنتیک زمین‌های قابل کشت را گسترش داده و مواد مغذی غذا و محصولات کشاورزی را تامین و مشکل کمبود غذا در سطح دنیا را از بین ببرند.

سوالی که بایستی دولتمردان و سیاستمداران جهان از خود بپرسند؛

آیا دولت‌ها قادر به تامین غذای ۱۱ میلیارد نفر و در عین حال جلوگیری از شیوع بیماری در بین آن‌ها خواهند بود؟

تحقیقی جدید نشان می‌دهد تامین غذا و سلامت عمومی دو چالش اصلی قرن ۲۱ خواهند بود.