تخریب-اکوسیستم-دریایی

عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری:

انتقال آب دریای خزر علمی نیست/تجربه نامناسب خشک‌سالی خوزستان در مازندران تکرار نشود

عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: دریایی خزر بسته است، بانوسانات آب مخاطرات جدی برای این دریاچه ایجاد می‌شود به لحاظ علمی بحث انتقال آب دریای خزر علمی نیست.

یادداشت

صیدهایی که دریا را جارو می کنند

ورود روزانه ۳میلیون مترمکعب فاضلاب صنعتی و خانگی به دریا و نوار ساحلی ، الودگی های سوختی مانند گازوییل و ترددکشتی ها و.. از یک طرف و صید بی رویه توسط صیادان محلی و کشتی های کف روب خارجی که به گفته محلی ها توسط افراد خاص به این کشتی ها اجازه صید به هر میزان که بخواهند داده شده از طرفی سنگ بنای نابودی دریا و ابزیانرا نهاده است و در آینده نه چندان دور شاید دریا هم به سرنوشت دشت میناب و فروچاله هایش تبدیل شود.