ترجمه-کتاب::خبرگزاری علم و فناوری
ترجمه-کتاب

"نظریه نایقینی" ترجمه شد

دکتر بهروز فتحی واجارگاه و دکتر علیرضا غفاری حدیقه به ترجمه کتاب " نظریه نایقینی" اثر پروفسور لیو پرداخته اند.

فراخوان ترجمه ۵ عنوان کتاب در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس از آغاز فراخوان ترجمه ۵ عنوان کتاب در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد خبر داد.