تصفیه-کننده-هوا

آگلونما ، گیاه آپارتمانی که هوا را تصفیه می کند

آگلونما یکی از گیاهان آپارتمانی است که در صدر فهرست ۱۰ برترین گیاه پاک‌کننده‌ی هوا قرار داده چراکه به طور طبیعی این گیاه توانایی پاکسازی هوای اطرافش را دارد.

مخترع جوان در گفتگو با علم و فناوری خبر داد:

دستگاه ازن مانعی برای شیوع ویروس کرونا در محیط‌های عمومی

اعتمادی، مخترع جوان استان فارسی از ساخت دستگاه ازن برای نخسین بار در کشور جهت یونیزاسیون و ضدعفونی کننده هوا و آب به منظور از بین بردن ویروس ها وباکتری ها و.... خبر داد.

حل معضلات زیست محیطی با اجرای طرح دودکش های خورشیدی

مخترع طرح دودکش های خورشیدی تصفیه کننده هوا گفت: بااجرای طرح دودکش های خورشیدی تصفیه کننده هوا می تواند خیلی از معضلات زیست محیطی را حل کند.