تغییر-کاربری-باغات::خبرگزاری علم و فناوری
تغییر-کاربری-باغات

کم‏ دقتی سازمان میراث فرهنگی استان در صیانت از باغ‏های تاریخی شیراز؛

سروهای کهن، نشانه‏ هایی از باغ‏های تاریخی شیراز هستند + تصاویر

داریوش مختاری گفت: سروهایی با ارتفاع بیش از ۱۰ متر به خوبی نشانگر وجود باغ ‏های تاریخی در یک پهنه از شیراز می‏ باشند و آثاری از این درخت‏ های تنومند، زیبا و کهن را می‏ توان در حوالی باغ تاریخی سنقری و یا باغ ابوالفتح خانی در کوچه ۶/۱۳ خیابان ارم یافت.