توسعه-گردشگری-کشاورزی::خبرگزاری علم و فناوری
توسعه-گردشگری-کشاورزی

با هدف توسعه گردشگری کشاورزی

جشنواره تمشک شهرستان سیاهکل برگزار شد

جشنواره تمشک سیاهکل با حضور پرشور مردم در روستای مهربن این شهرستان برگزار شد.