تولید-بذر-هیبرید-کلزا::خبرگزاری علم و فناوری
تولید-بذر-هیبرید-کلزا

اجرایی شدن پروژه مشترک دانشگاه و دولت در طرح خودکفائی تولید کلزا؛

۲۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران زهکشی می شوند

طرح خودکفایی کاشت کلزا در اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج در دانشگاه کشاورزی آغاز و در جهاد کشاورزی مازندران اجرایی شده و برنامه ریزی برای زهکشی ۲۰۰ هزار هکتار و کاشت کلزا آغاز شده است

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می‌دهد :

گام نخست طرح خودکفائی دانه‌های روغنی در گرو اعتماد دستگاه اجرایی به دانشگاه

طرح خودکفایی تولید دانه‌های روغنی با بررسی همه جانبه در دانشگاه کشاورزی مازندران پاسخ داد و برای اجرای کامل نیاز به همت و پیگیری مسؤولان اجرایی در مازندران دارد