جشنواره-شهید-طهرانی-مقدم

گزارش تصویری/ششمین جشنواره علمی شهید طهرانی مقدم

ششمین جشنواره علمی شهید طهرانی مقدم سپاه تهران بزرگ در بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

آئین اختتامیه جشنواره علمی طهرانی مقدم برگزارشد

مراسم اختتامیه جشنواره علمی طهرانی مقدم در بنیاد ملی نخبگان استان تهران برگزار گردید.

اختتامیه جشنواره و جایزه علمی شهید طهرانی مقدم سپاه تهران بزرگ

اختتامیه جشنواره و جایزه علمی شهید طهرانی مقدم در بنیاد ملی نخبگان برگزار شد

اختتامیه جشنواره علمی طهرانی مقدم

مراسم اختتامیه جشنواره علمی طهرانی مقدم فردا در بنیاد ملی نخبگان استان تهران برگزار می شود.

ششمین دوره جشنواره و جایزه علمی شهید طهرانی مقدم

ششمین دوره جشنواره و جایزه علمی شهید طهرانی مقدم آذرماه برگزار می شود.