جعفر-آقازاده

شروع افتخارات علمی از یک خانواده کم‌بضاعت/زوج محقق ایرانی: تحریم‌ها و موانع را با تلاش دور زدیم

زوج محقق ایرانی فناوری‌هایی را ارائه دادند که در حوزه درمان و توانبخشی بسیار موثر بوده و معتقدند کارشان را از یک خانواده کم‌بضاعت و بدون حمایت و برای رفع نیازهای مردم آغاز کرده‌اند.

در گفتگو با مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری، مطرح شد؛

اجرای طرح تحقیقاتی ارتباط بین مغز و کامپیوتر (BCI) در تبریز

اجرای طرح تحقیقاتی ارتباط بین مغز و کامپیوتر (BCI) و سيستم الکترواکولوگرافي (EOG) برای کنترل سیستم های الکترونیکی در مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری

از طرف ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کشور صورت گرفت؛

جعفر آقازاده، به عنوان فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی معرفی شد

جعفر آقازاده مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهیدباکری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان از طرف ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کشور به عنوان فناور برتر حوزه مهندسی پزشکی استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

طراحی و ساخت سیستم آنالیز سیگنال دست خط جهت تشخیص بیماران افسرده

جعفر آقازاده، پژوهشگر و مسئول مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری سازمان بسیج علمی استان توانست سیستم آنالیز سیگنال دست خط جهت تشخیص بیماران افسرده را طراحی و اجرا کند.

در بازدید معاون پژوهش دانشگاه آزاد استان از مرکز رشد شهید باکری مطرح شد:

فقدان پژوهش‌های ساختار یافته در حوزه فنی و مهندسی / سازمان دهی پژوهش‌های پراکنده از اهداف دانشگاه آزاد است

فقدان پژوهش‌های ساختار یافته در حوزه فنی و مهندسی و نیز کمبود متخصصان تولید تجهیزات به روز، دانشگاه را بر آن داشت تا با راه اندازی پژوهشکده ها در زمینه تربیت متخصصان و نیز سازمان دهی پژوهش‌های پراکنده گامی رو به جلو بردارد.

همزمان با هفته پژوهش، توسط سازمان بسیج علمی آذربایجان‌شرقی

مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری افتتاح خواهد شد

همزمان با هفته پژوهش مرکز رشد مهندسی پزشکی شهید باکری، توسط سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی روز ۲۳ آذر ماه افتتاح می شود.