حسین-استواری

بهره‌گیری از خشکسالی قرن ۱۴ برای بحران تغییرات آب و هوایی

خشکسالی های شدید قرن ۱۴ می تواند ذهنیتی در مورد بحران تغییرات آب و هوایی مان فراهم کند.

گرم شدن استراتوسفر نزدیک قطب شمال

دانشمندان از یک رویداد گرم شدن استراتوسفر نزدیک قطب شمال هشدار می دهند.

واکسن ها یک اعجاب دارویی

تعداد کمی از واکسن ها در واقع از بروز عفونت جلوگیری می کنند زیرا در حقیقت مشکل خاصی محسوب نمی شود.

خطرات میکروپلاستیک ها

بیشتر میکروپلاستیک های موجود در قطب شمال از پزباله بیرون نمی آیند بلکه آنها از لباس ما هستند.

داشتن علائم کرونا پس از ۶ ماه بعد از بهبود

۷۶ درصد از بیماران ۶ ماه پس از عفونت و ابتلا به COVID_۱۹ هنوز هم علائم ها را دارند.

آمار واقعی کرونا شش برابر بیشتر از ارقام رسمی در دنیا

موارد واقعی COVID-۱۹ می تواند شش برابر بیشتر از ارقام رسمی باشد.

تصویر سه بعدی کروموزوم ها

کروموزوم ها آنطور که فکر می کنید ظاهر نمی شوند، اکنون یک تصویر سه بعدی از چیز واقعی داریم.

تولید آنتی بادی های کرونا در کودکان

در موارد مختلف به نظر می رسد بچه ها بدون آزمایش مثبت کرونا ، آنتی بادی های ویروس کرونا را تولید می کنند.

سیستم تصفیه آب در شهر باستانی مایا

شهر مایای باستان دارای یک سیستم تصفیه آب به طرز شگفت آور و موثر بوده است.

افزایش عمق سوراخ لایه اوزون

سوراخ لایه اوزون در بالای قطب جنوب در سال ۲۰۲۰ بسیار عمیق تر و گسترده تر شده است.