خبرگزاری-علم-وفناوری-هرمزگان-سواد-رسانه-ای-مجمع-علمی

علم و فناوری بررسی می کند؛

وقتی ذره بین رسانه ملکه پیشرفت کرونا در انگلیس را نمی بیند!

بی بی سی فارسی در حالی تلاش دارد که نام و نام خانوادگی تک تک مبتلایان به کرونا ویروس را انتشار دهد که چشمش را به روی واقعیت‌های موجود در انگلیس و چالش‌های بیماران این کشور بست.

یادداشت

بنزین سازناکوک این روزهای ما

بحث سهمیه بندی سوخت و مدیریت مصرف مسئله ای است که از دهه ۸۰ د رکشور مطرح شد و دولت وقت با یک جراحی بزرگ اقدام به سهمیه بندی و صدور کارت سوخت برای شهروندان نمودتا بتواند سوخت را مدیریت کرده و صرفه جویی لازم در میزان مصرف صورت بگیرد.