خبرگزاری-علم-و-فناوری-زنجان

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری:

ضرورت متوقف کردن پتروشیمی هایی با مکان یابی نا مناسب

گره خوردن نام یک شهر با احداث مجتمع پتروشیمی که بسیاری از آن ها مشکلات بازار مصرف و تامین دارند مانع از آن می شود که در آن منطقه طرح هایی متناسب با بوم منطقه اجرا شود

دکتر محمد علی متفکر آزاد:

توسعه در عدالت است

دکتر محمد علی متفکر آزاد گفت: عدالت مقدم بر رشد اقتصادی است و تقدم در اقتصاد لیبرالی و مارکسیستی کاملا عکس است

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری:

چرایی رخداد واقعه کربلا

حاج ولی اله کلامی از عوامل به وجود آمدن واقعه کربلا و چگونگی رسیدن از اقامه عزا به اقامه حق می گوید

به گزارش خبر گزاری علم و فناوری:

سیزدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آغاز شد

کنگره اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با حضور وزیر آموزش و پرورش و با نمایش فعالیت های ۴۰ انجمن ها آغاز شد

سید یوسف شبیری:

فعالیت های تشکیلاتی از الزامات هیئت های مذهبی است

هر هیئتی برای رشد مستلزم حرکت هدفمند و کار تشکیلاتی است که اگر به طور صحیح انجام گیرد می تواند مخاطبان را صاحب تحلیل کند

استاندار زنجان:

دانشجویان علاوه بر تحصیل باید در مرحله بعد در جایگاه اجتماعی و سیاسی نقش آفرینی کنند

دکتر فتح الله حقیقی نقش دانشگاه و دانشجویان را در ایجاد نشاط علمی، اجتماعی و سیاسی ویژه دانسته و خواستار نقش آفرینی بیشتر جامعه دانشگاهی شدند

به گزارش خبر گزاری علم و فناوری:

سخنرانی دانش آموز تهرانی مورد توجه شرکت کنندگان کنفرانس شیمی فیزیک ایران قرار گرفت

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران با نتایج مناسب و کاربردی و شناسایی نفرات برتر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری:

جایزه ماریو سولیناس در سیطره اسپانیایی ها

سازمان بین المللی زیتون با هدف انتخاب سبک ها و پروفیل های طعم خوب اقدام به برگزاری آشپزخانه روغن زیتون جدید نموده است

دکتر حسین طاهری:

فراهم نمودن امکانات مهم ترین مولفه خدمات پزشکی است

دکتر حسین طاهری به عنوان فعال اسبق دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فراهم نمودن زیر ساخت ها را تاثیر گذار ترین مولفه در خدمات پزشکی عنوان کرد

مخترعان جوان زنجانی:

در بین ۱۸ کشور در زمینه هوش مصنوعی رتبه اول را کسب کردیم

محمد اکرادی جوان با استعداد و نخبه زنجانی به همراه تیم خود دستگاهی برای اطفاء حریق از طریق هوش مصنوعی اختراع کرده اند