خلبان

با این راهکار علمی تحت هر شرایطی درکمتر از ۲ دقیقه به خواب بروید

«مدرسه پروازی ارتش ایالات متحده یک متد علمی توسعه داده تا افراد در شب‌هنگام یا در روز، تحت هرگونه شرایطی زیر دودقیقه به خواب بروند. پس از شش هفته تمرین این روش، ۹۶ درصد از خلبان‌ها در ظرف ۲ دقیقه با کمتر می‌توانستند بخوابند. حتی زمانی که قهوه نوشیده بودند یا در نزدیکی آنها یک سلاح خودکار گرم در حال فعالیت بود.»

قدرت برتر جوان ایرانی

قطعات اصلی صندلی پران جنگدهای هوایی در مازندران ساخته شد

نخبه مازندران موفق به تولید قطعات اصلی صندلی پران جنگده‌های روز دنیا شده است که قابلیت آنها نجات جان خلبان پس از بروز حوادث و سوانح هوایی است.