خواهران-بسیجی-تبریز::خبرگزاری علم و فناوری
خواهران-بسیجی-تبریز

سنگر کنونی بسیجیان حمایت از مدافعان سلامت است

وقتی فراخوان تولید ماسک در پایگاه ۲۹ بهمن حوزه ۶ حضرت سمیه سپاه شهر تبریز اعلام شد خواهران بسیجی با روحیه جهادی به صحنه آمده و به حمایت و پشتیبانی از مدافعان سلامت می پرازند.

سنگر کنونی بسیجیان حمایت از مدافعان سلامت است/با تجربه هشت سال دفاع مقدس پیروز می شویم

وقتی فراخوان تولید ماسک در پایگاه ۲۹ بهمن حوزه ۶ حضرت سمیه سپاه شهر تبریز اعلام شد خواهران بسیجی با روحیه جهادی به صحنه آمده و به حمایت و پشتیبانی از مدافعان سلامت می پرازند.